[masterslider id=”1″]

DATÇA AKTUR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DATÇA AKTUR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ; 1994 yılında adından da anlaşılacağı üzere Ak-Tur’umuzun ve üzerinde yaşadığımız yarımadamızın, doğal çevresini ve dengesini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.
Bu vesileyle değerli dernek kurucu büyüklerimize, derneğimize yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız.
Bugün ne yazık ki aramızda olamayan değerli dernek kurucu büyüklerimizi de rahmet ve özlemle anıyoruz!..

Başkanın Mesajı

Sevgili Dostlarımız, Sevgili Dernek Üyelerimiz;
Dernek tüzüğümüzde belirtildiği üzere; Datça’da rahmetli Vali Özer Türk beyefendinin kurduğu ve bir dünya cenneti olan Ak-Tur’umuzda ve çevresinde yer altı ve üstü doğal varlıkların halihazır var olan ve ileride meydana getirilecek olan tüm değerlerin; tesis, yapılanma ve yaşamın güzelleştirilmesi, doğal denge ve tüm çevrenin korunması, geliştirilmesi, bölge ve çevrenin tüm değerlerine sahip çıkılması ve bu konularda her türlü bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapılması amacıyla derneğimiz 1994 yılında kurulmuştur.
26.08.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan 82 üyemizden 57 üyemizin hazır bulunduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliğiyle Datça Ak-tur Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri göreve getirilmişlerdir. Bizlere düşen görev özellikle hava, deniz, orman ve tüm tabiatın korunmasına yönelik çalışmaları; yarımadada mevcut dernek ve kurumlarla da işbirliği içerisinde sürdürmektir.
Dernek değerli üyelerimizin göstermiş oldukları desteğe ve teveccühe, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve şahsım adına en içten teşekkürlerimizi sunarım.
Derneğimizin yeniden hayata geçirilmesi hususunda değerli üyelerimizin yanı sıra; her faaliyetimizde ve her zaman olduğu gibi bu aşamada da bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Değerli Üyelerine ve çalışanlarına; Datça Ak-Tur Site Yönetim Kurulu Değerli Üyelerine ve çalışanlarına derneğimiz Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ve şahsım adına en içten teşekkürlerimizi sunarım.


Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Değerli Üyelerine, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Değerli Üyelerine; Ak-Tur’umuza bu görevimizde yanımızda oldukları, desteklerini esirgemedikleri ve özverileri için, hepsine ayrı ayrı en içten teşekkürlerimi sunarım.
Üyelerimizden sevgili Mine Bengi’ye kış boyu göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve desteği için derneğimiz Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ve şahsım adına en içten teşekkürlerimizi sunarım.
Sevgili Dostlar; “Ak-Tur’umuzu Güzelleştir” mottosuyla ve “Ben yok biz varız” şiarıyla çıktığımız bu yolda; hepimizin birlik ve beraberlik içinde yan yana yürüyeceğimize ve çalışacağımıza inanıyoruz.
Güçler birleştirildiğinde; tek vücut olunduğunda ancak başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz
Sağlıklı ve güçlü iletişim hepimiz için olmazsa olmazdır. Bu düşünceden hareketle ve çağı yakalamak adına derneğimize bir Web Sitesi ve mail adresi kazandırdık.
Tüm iletişimlerimizin büyük bir dayanışma, güzellik ve sağlık içinde gerçekleşmesini yürekten diliyoruz.
Datça Aktur Çevre Koruma Ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
A.Banu Kızılay